Политика на поверителност

Адресът на нашия сайт: https://evtinoto.eu.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
 
Обща информация
 
От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
 
„РССТУДИО ЕООД“ е собственик и администратор на сайта и електронен магазин https://evtinoto.eu като осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
 
„РССТУДИО ЕООД “ e администратор на лични данни с удостоверение № 427007 издадено от КЗЛД.
За по-кратко по-долу „РССТУДИО ЕООД “ ще бъде наричан evtinoto.eu
 
Информация относно Администратора на лични данни
·         Наименование „РССТУДИО ЕООД “
·         ЕИК/БУЛСТАТ: 204499392
·         Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, 6000, ул. „Ген.Гурко“ 135
·         Данни за кореспонденция: гр. Стара Загора, 6000, ул. „Ген.Гурко“ 135
·         Телефон.: 0879/315674
·         E-mail: office@ evtinoto.eu
·         Уеб сайт: https:// evtinoto.eu
Информация относно компетентния надзорен орган
·         Наименование: Комисия за защита на личните данни
·         Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
·         Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
·         Телефон:02 9153518
·         Email: kzld@cpdp.bg
·         Уеб сайт: www.cpdp.bg
Настоящата Политика за лични данни обяснява нашите практики за събиране и обработка на данни и Вашите възможности относно начините, по които личните Ви данни се събират и използват. Ако не сте съгласни с тази Политика за лични данни, то Вие може да не използвате сайта. Данните, които предоставяте на evtinoto.eu са защитени от европейските закони за защита на личните данни.
 
Чл. 1 Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1) evtinoto.eu събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги и сключване на договори за продажба на стоки с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
·         Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
·         Изпълнение на задълженията на evtinoto.eu по договор с Вас;
·         Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо evtinoto.eu;
·         За целите на легитимния интерес на evtinoto.eu
Чл. 1. (2) evtinoto.eu е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, evtinoto.eu действа в качеството си на обработващ лични данни.
Чл. 1. (3) Данните ще се използват само за посочените по-долу цели.
 
Чл. 2 Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Чл. 2. (1) evtinoto.eu събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте за следните цели:
·         активиране и персонализиране на достъпа Ви до системата чрез създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност на услугите ни;
·         индивидуализация на страна по договора за предоставяне на услуга или продажба на предлагана от нас стока;
·         счетоводни цели;
·         изготвяне на анонимни статистически данни за използването на уебсайта и други статистически цели;
·         осигуряване на клиентска поддръжка чрез форма за запитване или чат на живо (възможно е да съберем допълнителна информация от вас, с цел проучване и отговор на Вашите въпроси).
·         анализ на характеристиките на нашите клиенти, за да разберем потребностите на клиентите и пазара, както и за маркетингови комуникации.
·         защита на информационната сигурност;
·         изпращане на информационни съобщения за промени в предлаганите услуги, в работата или начина на използването на сайта и др.
·         подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за нови продукти, намаления, промоции, игри и други предложения и информация, които могат да са от интерес за Вас;
Чл. 2. (2) evtinoto.eu спазва следните принципи при обработката на лични данни:
·         законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
·         ограничение на целите на обработване;
·         съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
·         точност и актуалност на данните;
·         ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
·         цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
Чл. 2. (3) При обработването и съхранението на личните данни, evtinoto.eu може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
·         изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
Чл. 3 Какви видове лични данни събира, и за какви цели, обработва и съхранява evtinoto.eu?
Чл. 3. (1) evtinoto.eu извършва следните операции с личните данни за следните цели:
·         Регистрация на потребител в уебсайта https:// evtinoto.eu – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с възможност за поръчка или запитване относно предлаганите в сайта стоки или услуги.
·         Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
·         Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до нововъведения или промени в услугите, които предлагаме, работата на сайта или Общите условия и/или Политиката за лични данни.
·         Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
Чл. 3. (2) evtinoto.eu обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
·         Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон)
·         Цел, за която се събират данните:
·         Регистрация на потребител;
·         Осъществяване на договор за продажба на предлагани от evtinoto.eu стоки при плащане без създаване на профил (без регистрация)
·         Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено негово желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения, за потвърждаване на направена от него бърза поръчка (само електронна поща и телефон)
·         Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия (включително Политика за лични данни ) и регистрация в уебсайта, между evtinoto.eu и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
·         Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него име на фирма и БУЛСТАТ/ЕИК.
·         Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
·         Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия (включително Политика за лични данни ) и регистрация в уебсайта, между evtinoto.eu и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
·         Други данни, които evtinoto.eu обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, evtinoto.eu събира данни за използвания IP адрес.
·         Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
·         Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
·         Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
·         Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор продажба на стока или за предоставяне на услуги.
·         Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между evtinoto.eu и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Чл. 3. (3) evtinoto.eu не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
·         разкриват расов или етнически произход;
·         разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
·         генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;
·         номера на кредитни и дебитни карти за разплащане;
·         evtinoto.eu не събира преднамерено никакви лични данни от деца на възраст под 18 години и нашият уеб сайт не е насочен към такива лица. Съветваме родителите и настойниците да обръщат сериозно внимание на действията и интересите на децата си онлайн.
Чл. 3. (4) Личните данни са събрани от evtinoto.eu от лицата, за които се отнасят с тяхното съгласие.
Чл. 3. (5) evtinoto.eu не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 
Чл. 4 Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. (1) evtinoto.eu съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, evtinoto.eu полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
Чл. 4. (2) evtinoto.eu Ви уведомява, в случай, че е необходимо срокът за съхранение на данните да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на е необходимо или друго.
Чл. 4. (3) evtinoto.eu съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.
Чл. 4. (4) Управление на направените от Вас предпочитания и правата, които сте упражнили съгласно настоящата Политика за лични данни.
 
Чл. 5 Предаване на вашите лични данни за обработване
Чл. 5. (1) evtinoto.eu може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
Чл. 5. (2) evtinoto.eu Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
Чл. 5. (3) evtinoto.eu няма да прехвърля личните данни, които предоставяте в Сайта, на трети лица, освен:
(a) с Ваше съгласие;
(б) при изискване от закона или от съд;
(в) за целите на защитата на правата или собствеността на evtinoto.eu, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните;
(г) за защитата на личната безопасност на потребителите на Сайта;
(д) когато смята, че има нормативно основание за обработването им, обвързваща схема или договор, който поддържа принципи за коректно обработване и адекватно ниво на защита на Лични данни.
 
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни
Чл. 6 Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от evtinoto.eu за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.
Чл. 6. (2) evtinoto.eu може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
Чл. 6. (3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.
 
Чл. 7 Право на достъп
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от evtinoto.eu потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
Чл. 7. (2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
Чл. 7. (3) evtinoto.eu Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща за четене форма.
Чл. 7. (4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно.
 
Чл. 8 Право на коригиране или попълване
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до evtinoto.eu.
 
Чл. 9 Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от evtinoto.eu изтриване на свързаните с Вас лични данни, а evtinoto.eu има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
·         личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
·         Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
·         Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Още информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close